Rosja.ru
Rosja.ru
PaństwoGeografiaEkonomikaHistoriaKulturaTurystykaTransport
Federacja Rosyjska
Prezydent - Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew, ur. 14 września 1965 w Leningradzie, ob. Sankt Petersburg) – rosyjski polityk, prawnik, działacz państwowy.
Podziaі administracyjny. Podstawową jednostką administracyjną pierwszego rządu jest obwód, istnieją poza tym dwa miasta wydzielone (Moskwa i Petersburg) oraz 6 tzw. krajów - duzych powierzchniowo jednostek, ktуre obejmują regiony słabiej rozwinietę gospodarczo.
Symbolika państwowa - Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjeta zostaіa w ogolnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 roku...
 
Ekonomika Rosji
Przyspieszenie reform w Rosji Ostatnie trzy miesiace przyniosly przyspieszenie procesu reformowania roznych sfer zycia gospodarczego i spolecznego w Rosji...
Geografia Rosji
Krainy geograficzne. Terytorium Rosji dzieli się na 5 gіуwnych krain geograficznych...
Warunki klimatyczne Na terenie Rosji wystepuje wielość klimatów. W przeważającej części jest to klimat kontynentalny strefy umiarkowanej...
Roślinność i gleby ukіadają się rуwnoleїnikowo, wyróżnia się 4 zasadnicze strefy...
Wody Ok. 70% powierzchni Rosji należy do zlewiska mórz polarnych, 20% do Oceanu Spokojnego, 8% przypada na obszar bezodpływowy Wołgi (zlewisko Morza Kaspijskiego), pozostaіe 2% na zlewisko morza Bałtyckiego.
Ludność  148,4 mln mieszkańców (6 miejsce na świecie) Rosja jest szostym panstwem na swiecie pod wzgledem zaludnienia (po Chinach, Indiach, USA, Indonezji i Brazylii). Rosja jest krajem wielonarodowosciowym.
  www.Rosja.ru