Rosja.ru
Rosja.ru > Geografia
PaństwoGeografiaKrainy geograficzne Klimat Roślinność  Wody Ludność EkonomikaHistoriaKulturaTurystykaTransport

Geografia Rosji - informacje ogólne

ROSJA to najwiekszy kraj na swiecie, polozony we wschodniej Europie i Azji.

Oficjalna nazwa: Federacja Rosyjska.

Powierzchnia panstwa wynosi 17.075,4 tys. km2.

Ludnosc: 148 mln mieszkancow (stan na 1996 r.).

Jezykiem urzedowym jest jezyk rosyjski (grupa jezykow wschodnioslowianskich).

W sklad Rosji wchodzi 21 republik, 6 krajow, 50 obwodow (1 autonomiczny), 10 okregow autonomicznych oraz 2 miasta wydzielone (Moskwa i Petersburg).

Dlugosc granic ladowych - 20,3 tys km, morskich - 38 tys km.

Rosja graniczy z Norwegia, Finlandia, Estonia, Lotwa, Litwa, Bialorusia, Polska, Ukraina, Gruzja, Azerbejdzanem, Kazachstanem, Mongolia, Chinami i Korea Polnocna. Przez ciesnine Beringa Rosja graniczy z USA, zas przez ciesniny La Perouse'a i Kunaszir z Japonia.

Rosja ma dostep do morz: Baltyckiego, Azowskiego, Czarnego, Kaspijskiego, Japoсskiego, Ochockiego, Beringa, Czukockiego, Wschodniosyberyjskiego, Јaptiewуw, Karskiego, Barentsa i Biaіego.

Na europejską częśж kraju przypada 25% powierzchni i 78% ludności, na azjatycką (Syberia) aї 75% powierzchni i tylko 22% ludności.

    Najdalej wysunięte punkty Rosji:
  • na zachodzie (19°38' dіugości geograficznej wschodniej) przecięcie poіnocnego brzegu Mierzei Wiślanej (obwуd kaliningradzki),
  • na wschodzie na kontynencie - Przylądek Dieїniewa nad Ciesniną Beringa (169°40' dіugości geograficznej zachodniej), natomiast na Wyspie Ratmanowa - Bolszoj Diomid (169°02' dіugości geograficznej zachodniej),
  • na pуіnocy na kontynencie - przylądek Czeluskin na pуіwyspie Tajmyr (77°45' szerokości geograficznej pуіnocnej), natomiast na wyspach w Archipelagu Ziemi Franciszka Jуzefa przylądek Fligieli (81°50' szerokości geograficznej pуіnocnej),
  • na poіudniu Rosja sięga do 41°48' szerokości geograficznej poіudniowej we wschodniej części Kaukazu.
  www.Rosja.ru