Rosja.ru
Rosja.ru > Geografia
PaństwoGeografiaKrainy geograficzne Klimat Roślinność  Wody Ludność EkonomikaHistoriaKulturaTurystykaTransport

Wody

Ok. 70% powierzchni Rosji naleїy do zlewiska mуrz polarnych, 20% do Oceanu Spokojnego, 8% przypada na obszar bezodpіywowy Woіgi (zlewisko Morza Kaspijskiego), pozostaіe 2% na zlewisko morza Baіtyckiego.

W Rosji jest ok. 120 tys. rzek o dlugosci powyzej 10 km.
Okres zlodowacenia rzek wynosi do 8 miesiecy w polnocnych regionach Syberii.

Glowne rzeki Rosji:

Rzeka Zlewisko Dlugosc
Ob (z Irtyszem) Morze Karskie 5410 km
Amur (z Arguniem) Morze Ochockie 4440 km
Lena Morze Laptiewow 4400 km
Jenisej Morze Karskie 4102 km
Wolga Morze Kaspijskie 3530 km
Oleniok Morze Laptiewow 2292 km
Kolyma Morze Wschodniosyberyjskie 2600 km
Don Morze Azowskie 1870 km
Peczora Morze Barentsa 1809 km
Indygirka Morze Wschodniosyberyjskie 1726 km

W Rosji jest ok. 200 tys. jezior, najwiecкj na Pojezierzu Karelskim. Liczne maіe jeziora wystкpują teї w strefie tundry (zwіaszcza w dolinie Indygirki i Koіymy), a na Nizinie Nadkaspijskiej znajdują siк jeziora sіone, bкdące pozostaіością po wiкkszym niegdyś zasiкgu Morza Kaspijskiego. W gуrach leїą jeziora śrуdgуrskie, do ktуrych zalicza siк m.in. Bajkaі (ok. 1/5 swiatowych zasobow wody slodkiej bez lodowcow).

Najwieksze jeziora Rosji:

Jezioro Powierzchnia Glebokosc
Bajkal 31 500 km2 1620 m
Ladoga 18 400 km2 225 m
Onega 9 720 km2 127 m
Tajmyr 4 560 km2 26 m
Chanka 4 190 km2 11 m

Ok. 60 tys. km2 zajmują w Rosji lodowce, gіownie w Arktyce i na Kaukazie (1800 km2).

Prawie 2 mln km2 to bagna (Nizina Zachodniosyberyjska).

W Rosji jest duїo sztucznych zbiornikуw wodnych, tworzących czкsto systemy kaskad, m.in. na Woіdze - Rybiсski 4580 km2, Niїnonowogrodzki (dawniej Gorkowski) 1590 km2, Samarski (dawny Kujbyszewski) 6450 km2, Woіgogradzki 3117 km2, na Donie - Cymlaсski 2700 km2, na Kamie - Kamski 1915 km2, na Angarze - Bracki 5470 km2, na Jeniseju - Krasnojarski 2000 km2.

  www.Rosja.ru