Rosja.ru
Rosja.ru > Państwo
PaństwoPrezydent Podziaі administracyjny Rosyjskie banknoty Symbolika państwowaGeografiaEkonomikaHistoriaKulturaTurystykaTransport

Flaga

Flaga Rosji

Godło

Konstytucja

Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjeta zostaіa w ogolnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 roku.

SPIS TREŚCI:

  1. Podstawy ustroju konstytucyjnego
  2. Prawa i wolności czlowieka i obywatela
  3. Ustroj federalny
  4. Prezydent Federacji Rosyjskiej
  5. Zgdomadzenie Federalne
  6. Rząd Federacji Rosyjskiej
  7. Wladza sądownicza
  8. Samorząd lokalny
  9. Poprawki do Konstytucji i rewizja Konstytucji
  10. Przepisy koncowe i przejściowe
pełny tekst Konstytucji Federacji Rosyjskiej

 

  www.Rosja.ru